Sản phẩm PHÒNG SẠCH / CLEANROOM - THIẾT BỊ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

 • PHÒNG SẠCH - CLEANROOM (CÔNG NGHỆ UCASS-WHO GMP) 

  PHÒNG SẠCH - CLEANROOM CÔNG NGHỆ UCASS_WHO GMP,CHUYÊN DỤNG TRANG BỊ CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM , THỰC PHẨM ,LINH KIỆN ĐIỆN TỬ , ...

  Class 1.000 / 10.000 / 50.000 

   

  PHÒNG SẠCH - CLEANROOM

 • Hệ thống xử lý nước thải 

  Hệ thống xử lý nước thải

  Biofast

 • Hệ thống xử lý rác thải 

  Hệ thống xử lý rác thải

  Plasma-Pyrolysis