Sản phẩm Thiết bị tự động - phòng thí nghiệm - linh kiện vật tư

 • MÁY LỌC KHỬ ĐỘC - KHỬ MÙI KHÓI THUỐC 

  MÁY LỌC KHỬ ĐỘC - KHỬ MÙI KHÓI THUỐC

   

   

  PE-20C

 • GẠT TÀN LỌC KHÓI THUỐC TỰ ĐỘNG 

  GẠT TÀN LỌC KHÓI THUỐC TỰ ĐỘNG

   

  PE-1H

 • ĐỒNG HỒ HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM 

  ĐỒNG HỒ HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM 

  TEMP.-HUMIDITY DISPLAY

 • MÁY PHUN DUNG DỊCH RỬA TAY SÁT KHUẨN TỰ ĐỘNG 

  MÁY PHUN DUNG DỊCH RỬA TAY SÁT KHUẨN TỰ ĐỘNG

  PE-3H

 • BỘ PETRI - AGAR CẤY VI SINH MÔI TRƯỜNG 

  BỘ PETRI - AGAR CẤY VI SINH MÔI TRƯỜNG

  PA-200