BỘ PETRI - AGAR CẤY VI SINH MÔI TRƯỜNG

BỘ PETRI - AGAR CẤY VI SINH MÔI TRƯỜNG

 

Model : PA-200

 

 

 

Nhà cung cấp : PETECH-HMED (VN)

* Hãng sx :        USA

Năm sx :   01 /2015

 

* Trọn bộ  :   - 10 đĩa Petri 100 mm x 15 mm

                    - 01 bình Nutient Agar ( 200ml / rót đủ cho 10 Petri dish)

                    - 10 que phết cấy vô trùng .

 

Chức năng :     - Sử dụng cấy vi sinh môi trường không khí hoặc phết cấy vi sinh bề mặt.

                           - Sử dụng trong phòng thí nghiệm /Lab , bệnh viện , nhà máy sx thực phẩm ,...