DỊCH VỤ ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG PHÒNG SẠCH - TỦ AN TOÀN SINH HỌC

DỊCH VỤ ĐO KIỂM MÔI TRƯỜNG PHÒNG SẠCH - TỦ AN TOÀN SINH HỌC

 

 

1. Dịch vụ đo kiểm chất lượng không khí phòng mổ vô khuẩn  :

- Chỉ tiêu vi sinh : Chuẩn WHO ( Garde A (1cfu) /B (10cfu) /High level of Grade C (50cfu) /C (100cfu) /High level of Garde D (150cfu) / D (200cfu) )

- Chỉ tiêu vi bụi : Chuẩn ISO 14644-1 ( Class 1.000 / 5.000 / 10.000 / 30.000 / 50.000 / 100.000 )

- Chỉ tiêu áp lực dương /âm  : Chuẩn CDC -USA 

 

2. Dịch vụ đo kiểm chất lượng không khí phòng cách ly , phòng sạch y khoa , phòng LAB , phòng thí nghiệm , phòng xét nghiệm , tủ an toán sinh học ,... :

- Chỉ tiêu vi sinh : Chuẩn WHO ( Garde A (1cfu) /B (10cfu) /High level of Grade C (50cfu) /C (100cfu) /High level of Garde D (150cfu) / D (200cfu) )

- Chỉ tiêu vi bụi : Chuẩn ISO 14644-1 ( Class 1.000 / 5.000 / 10.000 / 30.000 / 50.000 / 100.000 )

- Chỉ tiêu áp lực dương /âm : Chuẩn CDC -USA 

 

3. Dịch vụ đo kiểm các thông số môi trường khác :

- Chỉ số khí VOC ( TVOC / HVOC)

- Chỉ số khí CO

- Chỉ số khí CO2

- Chỉ số bức xạ UVc 

- Chỉ số PM 2.5 , 5.0

- Chỉ số khí O3

- Chỉ số ACH 

- Chỉ số nhiệt độ , độ ẩm ,...