Sản phẩm THIẾT BỊ ÂM THANH TRƯỜNG HỌC

 • DANH MỤC SẢN PHẨM THIẾT BỊ ÂM THANH KHÔNG DÂY KỸ THUẬT SỐ - NĂM 2014 

  DANH MỤC SẢN PHẨM THIẾT BỊ ÂM THANH KHÔNG DÂY KỸ THUẬT SỐ - NĂM 2014

   

  DANH MỤC-2014

 • Loa không dây phục vụ lớp học 

  Loa không dây phục vụ lớp học

  Model : PR_1-2-3-4

 • Loa không dây phục vụ sinh hoạt ngoài trời 

  Loa không dây phục vụ sinh hoạt ngoài trời

  Model : PR-41

 • Hệ thống micro có dây siêu bền ,phục vụ trang bị lớp học 

  Hệ thống micro có dây siêu bền ,phục vụ trang bị lớp học

  Model : PR-12CD,21CD,32CD

 • Loa tích hợp công suất ,phục vụ trang bị hội trường ,văn nghệ trường học 

  Loa tích hợp công suất ,phục vụ trang bị hội trường ,văn nghệ trường học

  PR-41CD,61CD

 • Hệ thống âm thanh kỹ thuật số ,phục vụ văn nghệ trường học 

  Hệ thống âm thanh kỹ thuật số ,phục vụ văn nghệ trường học

  FX-1204

 • Hệ thống phát thanh vô tuyến,chuyên dụng phục vụ thông báo trường học 

  Hệ thống phát thanh vô tuyến,chuyên dụng phục vụ thông báo trường học

  MX-540