Sản phẩm THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG XỬ LÝ MỘI TRƯỜNG BỆNH VIỆN - XỬ LÝ DỤNG CỤ Y TẾ

 • MÁY HẤP NHIỆT ĐỘ THẤP DỤNG CỤ Y TẾ (MÁY HẤP NHIỆT ĐỘ THẤP PLASMA LẠNH - ĐÓNG GÓI VÔ KHUẨN TỰ ĐỘNG 

  MÁY HẤP NHIỆT ĐỘ THẤP DỤNG CỤ Y TẾ (MÁY HẤP NHIỆT ĐỘ THẤP PLASMA LẠNH - ĐÓNG GÓI VÔ KHUẨN TỰ ĐỘNG)

  AutoSterPack series 18

 • MÁY RỬA DỤNG CỤ Y TẾ ĐA KẾT HỢP (MÁY RỬA DỤNG CỤ HƠI NƯỚC CHẠY ĐIỆN/ TỰ ĐỘNG ĐA KẾT HỢP SIÊU ÂM-PHUN ÁP LỰC ĐA ĐIỂM – XOÁY DÒNG ÁP LỰC-KHỬ KHUẨN BẬC CAO ) 

  MÁY RỬA DỤNG CỤ Y TẾ ĐA KẾT HỢP ( MÁY RỬA DỤNG CỤ HƠI NƯỚC CHẠY ĐIỆN /TỰ ĐỘNG ĐA KẾT HỢP SIÊU ÂM-PHUN ÁP LỰC ĐA ĐIỂM – XOÁY DÒNG ÁP LỰC- KHỬ KHUẨN BẬC CAO)

   

  AutoMedCleaner - series AMC

 • MÁY RỬA SIÊU ÂM DỤNG CỤ Y TẾ ( MÁY RỬA SIÊU ÂM TỰ ĐỘNG XOÁY ÁP LỰC - HYDROGEN TAN MÁU) 

  MÁY RỬA SIÊU ÂM  DỤNG CỤ Y TẾ (MÁY RỬA SIÊU ÂM TỰ ĐỘNG XOÁY ÁP LỰC - HYDROGEN TAN MÁU 

  AutoMedCleaner-Hydrogen

 • MÁY SẤY DỤNG CỤ Y TẾ (MÁY SẤY NHIỆT ĐỘ THẤP -CÔNG NGHỆ 02 CỬA KHỬ KHUẨN UVc TỰ ĐỘNG) 

  MÁY SẤY DỤNG CỤ Y TẾ ( MÁY SẤY NHIỆT ĐỘ THẤP -CÔNG NGHỆ 02 CỬA KHỬ KHUẨN UVc TỰ ĐỘNG)

   

   

  AutoMedDryer - series AMD

 • TỦ SẤY NHIỆT ĐỘ THẤP KHỬ KHUẨN OZONE- UVc TỰ ĐỘNG 

  TỦ SẤY NHIỆT ĐỘ THẤP KHỬ KHUẨN OZONE UVc TỰ ĐỘNG, CHUYÊN DÙNG CHO DỤNG CỤ Y TẾ

  AMD-180/300

 • MÁY PHUN KHỬ KHUẨN MÔI TRƯỜNG ĐA NGÀNH Y TẾ - THỰC PHẨM - CÔNG NGHIỆP 

  MÁY PHUN KHỬ KHUẨN MÔI TRƯỜNG ĐA NGÀNH Y TẾ - THỰC PHẨM -CÔNG NGHIỆP 

  OZPRO 7MT

 • MÁY LỌC-KHỬ KHUẨN KHÔNG KHÍ ÁP LỰC CAO , CHUYÊN DỤNG TRANG BỊ CHO PHÒNG THAY ĐỒ BỆNH VIỆN - HAS 

  MÁY LỌC-KHỬ KHUẨN KHÔNG KHÍ ÁP LỰC CAO , CHUYÊN DỤNG TRANG BỊ CHO PHÒNG THAY ĐỒ BỆNH VIỆN - HAS 

  Medical HAS System

 • MÁY RỬA SIÊU ÂM- PHUN XOÁY ÁP LỰC- KHỬ KHUẨN BẬC CAO ,CHUYÊN DỤNG CHO DÂY NỘI SOI MỀM 

  MÁY RỬA SIÊU ÂM- PHUN XOÁY ÁP LỰC- KHỬ KHUẨN BẬC CAO

  ,CHUYÊN DỤNG CHO DÂY NỘI SOI MỀM

  AutoMedCleaner _ AMC-SA60NS

 • MÁY SIÊU LỌC VÀ KHỬ KHUẨN KHÔNG KHÍ NỘI TẠI - MPS 

  MÁY SIÊU LỌC VÀ KHỬ KHUẨN KHÔNG KHÍ NỘI TẠI - MPS 

  Medical MPS System

 • MÁY SIÊU LỌC KHÔNG KHÍ -KHỬ MÙI -KHỬ KHÍ HỮU CƠ BAY HƠI (VOC) 

  MÁY SIÊU LỌC KHÔNG KHÍ -KHỬ MÙI -KHỬ KHÍ HỮU CƠ BAY HƠI (VOC) _ Medical MVUS System 

  Medical MVUS System

 • MÁY SIÊU LỌC VÀ KHỬ KHUẨN KHÔNG KHÍ NỘI TẠI , CHUYÊN DỤNG CHO BỆNH VIỆN 

  MÁY SIÊU LỌC VÀ KHỬ KHUẨN KHÔNG KHÍ NỘI TẠI , CHUYÊN DỤNG CHO BỆNH VIỆN

  Medical MPS System

 • MÁY KHỬ KHUẨN VÀ GIẢM ẨM PHÒNG MỔ - DEHUD 

  MÁY KHỬ KHUẨN VÀ GIẢM ẨM PHÒNG MỔ - DEHUD

  DEHUD-650