Loa tích hợp công suất ,phục vụ trang bị hội trường ,văn nghệ trường học

 

Loa tích hợp công suất ,phục vụ trang bị hội trường ,văn nghệ trường học